Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

Jana Pawła II 17,  37-500 Jarosław

# Załatwianie spraw podczas pandemii koronawirusa
Zmiany od 25 maja 2020 r.

UWAGA ważne !

Podstawą dokonania płatności za wykonanie usługi jest dokument obliczenia opłaty przygotowany przez pracownika Ośrodka na podstawie złożonego wniosku.
Dopiero po otrzymaniu takiego dokumentu należy dokonać płatności.

Prosimy o niedokonywanie wpłat na podstawie własnych wyliczeń, Ośrodek nie przyjmuje i nie rozlicza przedpłat.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu  - po uprzednim umówieniu telefonicznym – będzie możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Klientów/Petentów bezpośrednio w budynku (wejście "A").

  • W pierwszej kolejności należy telefonicznie skontaktować się z działem merytorycznym, dla sprawy, którą chcą Państwo załatwić.
  • Zostaną Państwo poinformowani o terminie wizyty (dzień, godzina) oraz o pozostałych szczegółach.
    W razie niezgłoszenia się w określonym terminie Klient/Petent będzie musiał umówić się ponownie.
  • Prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności sanitarnej – Klient/Petent musi  bezwzględnie przestrzegać zasad zakrywania ust i nosa, używać jednorazowych rękawiczek. Po wejściu do budynku należy również bezwzględnie zdezynfekować dłonie - pojemnik z płynem do dezynfekcji znajduje się wewnątrz budynku przy wejściu.

Prosimy również o dostosowywanie się – w interesie własnym oraz pracowników ośrodka – do zaleceń z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego.

Klienci/petenci mogą również załatwiać sprawy:

  1. przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,
  2. wrzucając dokumenty do wystawionej przed budynkiem/wejście "A" skrzynki, od poniedziałku do piątku, 7.00 - 14.00,
  3. pocztą elektroniczną (e-mailem),
  4. oraz z wykorzystaniem internetowej platformy ePUAP


Prosimy o podawanie danych kontaktowych (nr telefonu, adres email). Zostaną Państwo poinformowani o konieczności ewentualnego uzupełnienia wniosku oraz o kosztach na podstawie wygenerownego dokumentu obliczenia opłaty.


Zamówione materiały będą  przesyłane pocztą na wskazany we wniosku adres.

Dane szczegółowe, druki do pobrania na stronie internetowej:
http://podgik-jaroslaw.samorzady.pl/


W celu umówienia bezpośredniego załatwienia sprawy oraz w  razie pytań, niejasności, wątpliwości, bądź potrzeby konsultacji, prosimy o kontakt pod podanymi niżej numerami telefonów:

Działy merytoryczne Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Jarosławiu

Udostępnianie Materiałów z PZGiK

Sprzedaż wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Sprzedaż map i innych materiałów z zasobu. -Tel. 16 624 62 41,  16 6246291
wypisy@starostwo.jaroslaw.pl

Obsługa  jednostek wykonawstwa  geodezyjnego

Weryfikacja i kontrola prac geodezyjnych -Tel. 16 624 62 94 m.wisniowski@starostwo.jaroslaw.pl

Klauzulowanie  zgłaszanie robót i odbiór oklauzulowanych materiałów -Tel. 16 624 62 66 t.pis@starostwo.jaroslaw.pl

b.dziundzio@starostwo.jaroslaw.pl 

Przygotowanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych -Tel. 16 624 62 09

b.dobosz@starostwo.jaroslaw.pl    

a.plonka@starostwo.jaroslaw.pl

Prowadzenie baz BDOT GESUT EGiB (cz. graficznej), mapa zasadnicza -Tel. 16 624 62 09

v.marek@starostwo.jaroslaw.pl   

r.dziundzio@starostwo.jaroslaw.pl 

p.mucha@starostwo.jaroslaw.pl


Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

ZUD -16 624 62 92  zud@starostwo.jaroslaw.pl 

Kierownik jednostki

Kierownik PODGiK -Tel. 16 624 62 95

 

Bardzo przepraszamy za powstałe niedogodności, które wynikają ze stanu wyższej konieczności. Niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia Starostwo Powiatowe powróci do normalnego trybu pracy. Jednocześnie prosimy o pilne śledzenie komunikatów, bo sytuacja może ulec zmianie.

Kontakt telefoniczny: wypisy, mapy - 16 624 62 41

Szczegółowe dane kontaktowe - link do artykułu

Opisy usług/formularze do pobrania - link do artykułu

 

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto:

Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jarosławiu
44 1090 2590 0000 0001 3031 1333 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej